Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Aktuality

Oznam o zatvorení zberného dvora

Dátum: 14. 9. 2022

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v piatok a sobotu 16. a 17. septembra 2022 bude zberný dvor pri kultúrnom dome zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Ďakujeme za pochopenie.

Dotazník k využívaniu knižníc

Dátum: 13. 9. 2022

Možnosť vyplnenia dotazníka k používaniu knižníc

Oznam o zatvorení obecného úradu

Dátum: 13. 9. 2022

Obecný úrad v Hornom Srní bude v piatok 16.9.2022 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Dátum: 12. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní a pre voľby starostu obce

NŠC

"Vykroč na vrchol" prvýkrát v Hornom Srní

Dátum: 8. 9. 2022

Pozvánka na podujatie v rámci celoslovenskej turistickej výzvy „Vykroč na vrchol, Slovensko“, ktorej cieľom je motivovať turistov i neturistov vykročiť na akýkoľvek štít, vrchol alebo kopec na Slovensku.

Kontajner na elektroodpad

Kontajner na drobný elektroopad a batérie

Dátum: 7. 9. 2022

V obci pribudol nový kontajner na drobný elektroodpad a batérie

Oznam k vývozu odpadu

Dátum: 7. 9. 2022

Upozornenie na biologicky rozložiteľný odpad v nádobách na komunálny odpad

Domovenka 117. zbor

Nábor do skautingu

Dátum: 5. 9. 2022

Oznam o nábore do 117. zboru sv. Františka z Assisi Horné Srnie - Nemšová - Dolná Súča

Zber nebezpečného odpadu

Dátum: 5. 9. 2022

Oznam o zbere nebezpečného odpadu z domácností

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 23. 8. 2022

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

Nové webové stránky

Dátum: 22. 8. 2022

Vítame Vás na nových webových stránkach obce

#

Nedeľný koncert Hornosrnianskej dychovky

Dátum: 12. 8. 2022

Srdečne Vás pozývame na koncert Hornosrnianskej dychovky, ktorý sa uskutoční dňa 21. augusta o 17:00 v parku v Hornom Srní

#

Inflačná pomoc

Dátum: 12. 8. 2022

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. …

Oznam o platbe za hrobové miesto

Dátum: 9. 8. 2022

Oznamujeme občanom, ktorým boli doručené šeky na zaplatenie hrobového miesta, aby nové nájomné uhradili do 30. septembra 2022. Platbu môžu uskutočniť v hotovosti alebo kartou do pokladne na obecnom úrade, cez internetbanking alebo šekom.

Oznam pre neplatičov za nehnuteľnosti a komunálny odpad

Dátum: 9. 8. 2022

Oznamujeme občanom, ktorí nemajú zaplatené poplatky za nehnuteľnosti a komunálny odpad, aby nedoplatky uhradili do 31. augusta 2022. Po tomto termíne bude začaté exekučné konanie voči neplatičom.

#

Letné kino 12.08.2022

Dátum: 9. 8. 2022

Z dôvodu nepremietania filmu „Čo sme komu všetci urobili?“ 05.08.2022 bude tento film zaradený do premietania v letnom kine v Hornom Srní v piatok 12.08.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum: 8. 8. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním podľa § 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ (stavebník) Jozef Kováč...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dátum: 21. 7. 2022

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení Bevatron s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, podali dňa 11.07.2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby:,,TN_A1 _HORNÉ SRNIE, VNV 282, VVN,VNK,TS,NNK – I. ETAPA“ …

#

Letné Kino 22.07.2022

Dátum: 19. 7. 2022

Takmer dokonalé tajomstvá Na spoločnej večeri sa zíde niekoľko párov a po pár pohárikoch sa rozhodnú, že svoje telefóny položia na stôl a podelia sa s ostatnými o všetky správy, odkazy aj telefonáty v ten večer. Esemesky sa prečítajú, hovory budú nahlas. …

#

Výzva pre podnikteľov z územia MAS Vršatec

Dátum: 19. 7. 2022

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky:
Kenderová Martina: 0908 505 618
manazer@masvrsatec.sk

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –

Dátum: 18. 7. 2022

4 ks SMREK PICHĽAVÝ na pozemku registra C-KN parc. č. 665/6 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje …

Preventívne protipožiarne kontroly

Dátum: 11. 7. 2022

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce budú kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru Horné Srnie vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 zákona NR …

Letné kino – Spievaj2

Dátum: 29. 6. 2022

Animovaný / Muzikál / Komédia / Rodinný
USA, 2021, 110 min

#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 27. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Dátum: 23. 6. 2022

Z Á P I S N I C A
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 21. júna 2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Upozornenie na schválené VZN

Dátum: 23. 6. 2022

Na plánovanom zasadnutí OZ 21.6.2022 bolo schálené VZN č.3

Letné Kino 2022 – začíname už tento piatok

Dátum: 22. 6. 2022

V piatok 24.06.2022 začíname s premietaním „letného kina“ v parku akčnou komédiou

BADMAN

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 6. 2022

Stavebník: Rudolf Obdržal

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 6. 6. 2022

Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Dátum: 2. 6. 2022

Stavebníci Novomeský Marek a manželka Novomeská Darina, obaja bytom Športovcov 225/27, 914 41 Nemšová, podal dňa 22.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

,,Chata“ v obci Horné Srnie v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Život v obci

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:38

Slnko zapadá:18:40

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, nedeľa 25. 9. 2022
mierny dážď 16 °C 9 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 13/9 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 14/7 °C
streda 28. 9. slabý dážď 15/5 °C