Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Povinne zverejňované informácie

Prehľad predpisov: 

 

O sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Osobne

– na podateľni Obecného úradu v Hornom Srní (Ing. Silvia Kebísková)
Obecný úrad
Družstevná 430/1
914 42  Horné Srnie

– v čase úradných hodín

Telefonicky: – na čísle 032/6588281

Písomne: – poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu 

Elektronickou poštou: – na e-mailovej adrese: urad@hornesrnie.sk

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Hornom Srní.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecný úrad každé podanie, ktoré prijme (písomne alebo ústne), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až potom rozhodne o ďalšom postupe.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania žiadateľom a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní môže zo závažných dôvodov starosta obce. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem dňovej pracovnej lehoty s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Smernica starostu obce č. 1/2017, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Horné Srnie (612.99 kB)

Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií (452.31 kB)

Vzor žiadosti o poskytnutie informácie (18.32 kB)

 

Sadzobník správnych poplatkov 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou (245.24 kB)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, nedeľa 5. 2. 2023
zamračené -1 °C -9 °C
pondelok 6. 2. zamračené -2/-10 °C
utorok 7. 2. jasná obloha 1/-11 °C
streda 8. 2. takmer jasno 0/-9 °C