Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.Fotka starosta

 

PhDr. Juraj Húserka 

starosta obce 

telefón: 032/6588203

mobil: +421 918 037 665

e-mail: starosta@hornesrnie.sk 

 

 

Niektoré kompetencie starostu:

  •  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a  podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k  štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia, 
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. 

Postavenie starostu obce upravuje §13 - §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch

 V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,

a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.

Oznámenie sa predkladaná komisii obecného zastupiteľstva. Komisia je povinná zverejniť na webovom sídle obce doručené oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (po zohľadnení údajov, ktoré sa nezverejňujú v zmysle ochrany osobných údajov).

Zverejnenie oznámení funkcií,zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.87 MB

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2022 - doplnené (5.5 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2022 (3.79 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2021 - po ujatí sa do funkcie - doplnené (4.3 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2021 - po ujatí sa funkcie  (3.68 MB)

 

Samospráva

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:56

Slnko zapadá:20:50

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 27 °C 18 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 30/16 °C
pondelok 15. 7. polojasno 32/18 °C
utorok 16. 7. polojasno 31/18 °C