Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
01okt2018

Lipovec október 2018

Aktuality

27sep2018

Obchodná verejná súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj samostatnej bytovej … Pokračovať v čítaní

27sep2018

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

ZÁPISNICAnapísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 25.9.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mária HÚDEKOVÁ (prišla 18.15 hod.), Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, JUDr. Michal … Pokračovať v čítaní

27sep2018

Oznam pre vlastníkov psov

Celé znenie oznamu stiahni TU

17sep2018

Pozvánka na plánované zasadanie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 28.6.2018Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľneČerpanie rozpočtu obce k … Pokračovať v čítaní

28aug2018

Menovanie zaisovateľky do Miestnej volebnej komisie

           V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov  bola za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Srní pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 menovaná … Pokračovať v čítaní

28aug2018

Výzvy na verejné obstarávanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v obci Horné Srnie…*PDF Názov zákazky: Vybudovanie hniezd separovaného zberu v Hornom Srní…*.PDF Názov zákazky: Zateplenie a hydroizolácia strechy na Obecnom úrade v Hornom Srní…*.PDF

28aug2018

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude v dňoch 30 a 31.8.2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený

14aug2018

Letné Kino – Kingsman: Zlatý kruh – piatok 17.8.2018

Kingsman: Zlatý kruh Akčná / Dobrodružná / Komédia Obsah: Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba jako nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v hlibokém utajení a jejímž cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý kruh čelí naši hrdinové novým výzvám. … Pokračovať v čítaní

13aug2018

Zverejnenie počtu obyvateľov

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018 V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších … Pokračovať v čítaní

?