Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
11dec2018

Kúpele v regióne

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2019 opäť  možnosť využiť … Pokračovať v čítaní

Aktuality

14jan2019

Upozornenie na návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy …

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. januára 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

12jan2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informáci e pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska … Pokračovať v čítaní

12jan2019

Dočasné zatvorenie športovej haly

Z dôvodu nadmerného množstva snehu a s tým spojeným ohrozením je športová hala až do odvolania mimo prevádzky.

12jan2019

Lyžiarsky vlek Rajkovec

Lyžiarsky vlek bude v sobotu a v nedeľu otvorený od 9:00 – 16:00…Ďalšie info na fb : SKI Horné Srnie…

07jan2019

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vážení občania, oznamujeme Vám, že naša obec dňa 29. 12. 2018 zahájila realizáciu projektu s názvom Kompostéry pre obec Horné Srnie ktorého realizáciu finančne podporil: Operačný program kvalita životného prostredia Nositeľ projektu: Obec Horné Srnie Celková výška oprávnených výdavkov projektu:          106 783,20 … Pokračovať v čítaní

03jan2019

Trojkráľový koncert

V nedeľu 6. januára 2019 o 16,00 hod. Vás obec Horné Srnie, v spolupráci so Ženským speváckym zborom SRŇAN a Hornosrnianskou dychovkou, srdečne pozýva na „Trojkráľový koncert“.

21dec2018

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

. Dňa 12.12.2018 sa o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornom Srní uskutočnilo zasadnutie komisie v zložení:Predseda: Jarmila Pavlačková, zástupkyňa starostu obce, Členovia: Mgr. Janka Kubíčková, poslankyňa OZ, Jozef Húserka, starosta obce, Mgr. Mária Chovančíková, odborná referentka, členka sociálnej … Pokračovať v čítaní

21dec2018

UPOZORNENIE NA ZMENU PRI POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

Upozorňujeme na zmeny v používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré nastali novelou zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2018.          V zmysle tejto novely je povolené používať pyrotechnické výrobky … Pokračovať v čítaní

?