Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
kupele
29Okt2014

Zľava do kúpeľov Trenčianske Teplice

Obyvatelia mesta Trenčianske Teplice môžu aj tento rok využiť špeciálnu akciovú ponuku Kúpeľov Trenčianske Teplice. V období od 3. novembra 2014 do 28. februára 2015, v rámci akcie „Kúpele v regióne“, sa pravé kúpele stávajú dostupnými skutočne pre každého. Špeciálna akcia je pokračovaním … Pokračovať v čítaní

Aktuality

27Okt2014

Oznam o plánovanom schvaľovaní VZN a rozpočtu na roky 2015 – 2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc Všeobecne záväzné … Pokračovať v čítaní

24Okt2014

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Miestna volebná komisia v Hornom Srní podľa $19 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách  do orgánov samosprávy  obcí  v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo dňa 23.10.2014 doručené písomné vzdanie sa kandidatúry kandidáta na poslanca OZ v Hornom … Pokračovať v čítaní

20Okt2014

Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice

  Obec Horné Srnie v spolupráci s Městom Brumov-Bylnice získalo z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 prostriedky na realizáciu projektu „Revitalizácia a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia a životných podmienok v priamej pohraničnej oblasti Horné Srnie/Brumov-Bylnice … Pokračovať v čítaní

20Okt2014

Začatie prerokovania a schvaľovania dokumentácie R-ÚSES

Okresný úrad TRENČÍN, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, oznamuje, že  dňom 13.10.2014 začína prerokovanie a schvaľovanie  dokumentácie Regionálneho územného  systému ekologickej stability  okresu Trenčín Viac v priloženom dokumente: siahni vo formáte *. … Pokračovať v čítaní

17Okt2014

Dopravno-preventívna akcia

Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z. a Obec Horné Srnie v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Nemšovej organizujú dňa 22.10.20.14 (streda) dopravno – preventívno – osvetovú akciu zameranú na bezpečný pohyb  chodcov  a cyklistov v  obci Horné Srnie … doplňujúce info … Pokračovať v čítaní

30Sep2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov

    Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014. Zoznam kandidátov vo formáte *.PDF STIAHNI TU  

29Sep2014

Informácie k pestovaniu maku siateho

  Informačná brožúra  Ministerstva pôdohospodárstva SR k pestovaniu maku siateho a zákonnému narábaniu s makovou slamou v Slovenskej republike.   Informačná brožúra k pestovaniu maku vo formáte *.PDF stiahni TU  

29Sep2014

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcÚ, konaného dňa 23.9.2014

Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Ing. Jolana HIKLOVÁ, Ing. Pavol HÚSERKA, Zdenko LIPTÁK, Jozef NAŇÁK, Ing. Stanislav PAPIERNIK, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK Ing. Andrea KEBÍSKOVÁ – ekonómka obce  Ospravedlnení: Ing. Mária … Pokračovať v čítaní

29Sep2014

Obchodná verejná súťaž

Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce. Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatnej dvojizbovej bytovej jednotky o podlahovej ploche 60,75 m2. Bližšie informácie v súťažných podmienkach. Súťažné podmienky vo formáte *.PDF…STIAHNI TU

?