Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
kupele
18Nov2015

KÚPELE V REGIÓNE

  Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2016 možnosť využiť zľavy na vstup do termálnych bazénov … Pokračovať v čítaní

Aktuality

27Nov2015

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

  Obec Horné Srnie zverejňuje zámer na odpredaj pozemku parc.č. 4493/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   Podklady k zámeru … stiahni vo formáte *. PDF

27Nov2015

Zámery obce na prenájmy nehnuteľného majetku

  Obec Horné Srnie zverejňuje zámery na prenájmy nehnuteľného majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní bude tieto prenájmy schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015. Podklady k zámeru … stiahni vo formáte *. PDF

26Nov2015

ZÁPISNICA so zasadania OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 24.11.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY (prišiel o 18.15 hod.), Ing. … Pokračovať v čítaní

25Nov2015

Schválené VZN o o umiestňovaní volebných plagátov…

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.11.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby … Pokračovať v čítaní

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome – priestor V Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome – priestor III Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx  

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome – priestor II Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx  

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v kultúrnom dome – priestor I Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku – priestor IV Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx

25Nov2015

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku

  Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku – priestor III Súťažné podmienky vo formáte *. docx Návrh nájomnej zmluvy vo formáte *. docx

?