Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
17apr2019

Oslavy oslobodenia obce

Obec Horné Srnie Vás  pozýva  na pietnu spomienku pri príležitosti 74. výročiaukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia obce. Po ohňostroji sa môžete prísť zabaviť na „Majáles“ do veľkej sály kultúrneho domu.O zábavu sa postará Hornosrnianska dychovka a DJ Janečka.

Aktuality

14apr2019

Pravidlá na používanie cookies

ČO SÚ SÚBORY COOKIES? Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie … Pokračovať v čítaní

13apr2019

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 9.4.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

02apr2019

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 29.1.2019 a 22.2.2019 Návrh … Pokračovať v čítaní

26mar2019

Voľby do Európskeho parlamentu –

Voľby do Európskeho parlamentu   dňa 25. mája 2019 Oznam Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie– elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

25mar2019

Voľby do Európskeho parlamentu 

OZNAM Voľby do Európskeho parlamentu   dňa 25. mája 2019 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o … Pokračovať v čítaní

04mar2019

Pracovná ponuka – Údržbár

Pracovná ponuka             Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní prijme do zamestnania: Pracovná pozícia: Údržbár Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie   Rozsah úväzku: 100% Termín nástupu: 1.4.2019 Vzdelanie: Stredné Požiadavky: Prax v údržbe … Pokračovať v čítaní

01mar2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

28feb2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

26feb2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.2.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

. . P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub … Pokračovať v čítaní

?