Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
08júl2019

Letné KINO

OBSAH: Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají … Pokračovať v čítaní

Aktuality

02júl2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.7.2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

01júl2019

Upozornenie na kontrolu zákazov vjazdu

Vážení občania v poslednom čase eviduje Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Biele Karpaty narastajúci počet sťažností zo strany širokej verejnosti – starostov, občanov, farmárov, lesníkov, turistov, cyklistov, poľovníkov, milovníkov prírody. Sťažnosti sa týkajú bezohľadnej jazdy terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných … Pokračovať v čítaní

28jún2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK, Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka … Pokračovať v čítaní

28jún2019

Oznam o konaní neplánovaného zasadnutia OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 1.júla 2019 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Doplnenie uznesenia č. 27 zo dňa 9.4.2019 – odpredaj pozemku – … Pokračovať v čítaní

27jún2019

Oznam o schválenom VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.6.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v … Pokračovať v čítaní

17jún2019

Plánované zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 9.4.2019 a 12.6.2019 Záverečný … Pokračovať v čítaní

14jún2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

10jún2019

Upozornenie

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. júna 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2018…PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a … Pokračovať v čítaní

?