Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
17jún2019

Prerušenie distribúcie elek. energie – 3.7.2019 na vybraných uliciach

Aktuality

17jún2019

Plánované zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 9.4.2019 a 12.6.2019 Záverečný … Pokračovať v čítaní

14jún2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

10jún2019

Upozornenie

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. júna 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce Horné Srnie za rok 2018…PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a … Pokračovať v čítaní

10jún2019

Oznam o mimoriadnom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2019 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie výpožičky nehnuteľnosti pre Základnú školu s materskou školou V. Mitúcha … Pokračovať v čítaní

22máj2019

Očkovanie psov

Súkromný  veterinárny  lekár  MVDr. Bútora Dušan oznamuje, že dňa 24. mája 2019 t.j. v piatok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote  a čipovanie psov v čase od 17,00 hod. do 19,30 hodiny. Cena očkovania je 8 euro.  Cena čipovania a registrácie v Centrálnom registri … Pokračovať v čítaní

16máj2019

Kvapka krvi na TSK

Koncom mája sa v priestoroch župného úradu v Trenčíne uskutoční už v poradí 9. spoločný odber krvi zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a jeho obyvateľov. Vzácnu tekutinu bude možné darovať aj v  troch župných nemocniciach. Od prvej župnej Kvapky krvi uplynulo už takmer 5 … Pokračovať v čítaní

06máj2019

Program osláv 580. výročia I. písomnej zmienky o obci

Vstupenky na „Veselicu“ v predaji na obecnom úrade alebo v kaviarni kultúrneho domu.

14apr2019

Pravidlá na používanie cookies

ČO SÚ SÚBORY COOKIES? Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie … Pokračovať v čítaní

13apr2019

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 9.4.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

?