Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
lipovec
16Apr2014

Lipovec 1/2014

Aktuality

14Apr2014

Upozornenie na plánované zasadnutie OZ

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.4.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať: Všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o bližších podmienkach držania psov v obci Horné Srnie…návrh STIAHNI TU Rozpočtové opatrenie č. 2/2014…návrh STIAHNI TU Podľa §6 … Pokračovať v čítaní

31Mar2014

Výsledky II.kola voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 v obci Horné Srnie

   Zapísaný počet voličov                             2282 Počet vydaných obálok                             1248 Počet odovzdaných obálok                      1248 Počet platných hlasov                                1244 účasť vo voľbách                                         54,68 % Počet platných hlasov odovzdaných pre … Pokračovať v čítaní

28Mar2014

Upozornenie na správne separovanie odpadu

  Vážení občania, chceli by sme Vás upozorniť na zvýšený výskyt nepovolených odpadov v zberných žltých vreciach ako aj v kontajneroch na plasty. V zberných nádobách (žltých vreciach) sa nachádza nepovolený odpad ako:   elektronika, použité jednorázové plienky a iné … Pokračovať v čítaní

24Mar2014

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť”

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“/  PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH v Považskej Bystrici „Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste“ Celoživotným vzdelávaním podporujeme Vašu profesionalitu  Národný ústav celoživotného vzdelávania ako inštitúcia poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje … Pokračovať v čítaní

20Mar2014

Oznámenie termínu prerokovania “Dobývanie cementárenských surovín”

Oznámenie Obec Horné Srnie v spolupráci s navrhovateľom – Cemmac a.s., Cementárska 14, 914 42  Horné Srnie v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v aktuálnom znení oznamuje termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti – … Pokračovať v čítaní

19Mar2014

2% Dane – MAS Vršatec

  Občianske združenie MAS Vršatec je úspešne zaregistrované v Zozname prijímateľov 2% (3%) podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013! Darujte svoje 2% MAS Vršatec, ktorej cieľom je rozvoj a zatraktívnenie nášho regiónu pod Vršatcom. Vopred ďakujeme … Pokračovať v čítaní

19Mar2014

Prevádzková doba zberného dvora

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZBERNÉHO DVORA HORNÉ SRNIE, ul. POTOČNÁ v období od 15. apríla do 15. októbra: STREDA: 15.00 – 17.00 SOBOTA: 09.00 – 10.00 v období od  16. októbra do 14. apríla:  STREDA: 14.00 – 15.00 SOBOTA: 09.00 – 10.00    V uvedenom čase volajte službukonajúcemu zamestnancovi obce na … Pokračovať v čítaní

17Mar2014

Upozornenie – vypaľovanie tráv a kríkov

UPOZORNENIE Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a … Pokračovať v čítaní

16Mar2014

Výsledky prezidentských volieb – Horné Srnie

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v obci Horné Srnie   zdroj: http://prezident2014.statistics.sk/

12Mar2014

„Dobývanie cementárenských surovín”

Oznámenie           Obec Horné Srnie v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o upustení od vypracovania správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti … Pokračovať v čítaní

?