Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
pozemky
30máj2016

Informácia pre vlastníkov pozemkov v lokalite Pod Vŕškom – Pozemkové úpravy.

Na stretnutí v stredu 25. 5. 2016 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pozemkov väčšej výmery a vlastníkov pozemkov žijúcich na ulici Pod Orešovcom. Zo stretnutia vyplynula požiadavka na zverejnenie tejto orto-foto mapy na stránke obce….

Aktuality

21jún2016

Oznam o konaní Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 26.4. a 20.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko … Pokračovať v čítaní

17jún2016

Vyhlásenie nezvestnej osoby

na základe žiadosti Policie ČR, Vás žiadame o vyhlásenie nezvestnej osoby v miestnom rozhlase a tiež uverejnenie fotografie na úradnej tabuli. Ide o osobu Věra STRNKOVÁ, rodená Janáčová, nar. v roku 1966, bytom Brumov – Bylnice. Táto odišla z domu dňa 15.06.2016 v čase o 06:30 hod. a doteraz … Pokračovať v čítaní

14jún2016

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa                                                                                                    Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný … Pokračovať v čítaní

13jún2016

Upozornenie – na zasadanie OZ

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2016 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce za rok 2015 Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších … Pokračovať v čítaní

06jún2016

Očkovanie psov

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Bútora Dušan oznamuje, že dňa 10.6.2016 t.j. v piatok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v čase od 18,00 hod. do 20,00 hodiny . Cena očkovania je 7 euro. Očkovanie je povinné u psov starších 6. mesiacov veku … Pokračovať v čítaní

06jún2016

Výstava – MISIA

01jún2016

Výročie FS SRŇAN 11.6.2016

Folklórny súbor Srňan v spolupráci s obecným úradom Horné Srnie Vás srdečne pozývajú na premiérový program DOŽINKY – svadba – vstupné dobrovoľné na ktorom vystúpia FS Srňan, FSk Kamenček, Hornosrnianska dychovka, Spevácky zbor Srňan a Ľudová hudba Jakuba Lišku 11.6.2016(sobota) o … Pokračovať v čítaní

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com