Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
prerušenie
03feb2016

Prerušenie dodávky elektrickej energie 17.2.2016

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach podľa priloženého listu.

Aktuality

09feb2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2016 2015 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2015 Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky … Pokračovať v čítaní

18jan2016

Oznámenie

            Obec Horné Srnie v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku … Pokračovať v čítaní

15jan2016

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9.2.2016 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy … Pokračovať v čítaní

11jan2016

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

    Návrh  –  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie 1/2016  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie… stiahni vo formáte *.PDF  

08jan2016

Oznam o zmene prevádzkovateľa cintorínov

  Od 1. januára 2016 je novým zmluvným prevádzkovateľom cintorínov v obci Horné Srnie pohrebná služba STYX. V prípade pohrebu volajte na niektorú z uvedených NONSTOP liniek. Potrebné administratívne úkony voči obci, vrátane matričných úkonov,  zabezpečí zmluvný prevádzkovateľ. Ak si objednáte služby inej … Pokračovať v čítaní

05jan2016

Oznam Gynekologickej ambulancie v Nemšovej

Gynekologická ambulancia v Nemšovej oznamuje, že od 1. januára 2016 preberá starostlivosť o pacientky v ambulancii v Nemšovej MUDr. Peter Kotleba. Ordinančné hodiny: Pondelok  7.30 – 15.30 hod. Utorok    7.30 – 12.00 hod. Streda   12.30 – 17.00 hod.

01jan2016

Pozvánka na Trojkráľový koncert

Pozývame Vás na Vianočný koncert Dychovej hudby Trenčianska dvanástka dňa 3.1.2016 o 16:00 v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní      

30dec2015

Vítanie Nového roka 2016

Vedenie obce Horné Srnie srdečne pozýva všetkých občanov na vítanie nového roku “2016” s ohňostrojom a občerstvením 31. decembra 2015 od 23.30 hod do parku k fontáne. 

21dec2015

Veselé Vianoce

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní

?