Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
Lipovec_1_2015_LAYOUT
30Mar2015

Najnovšie vydanie obecných novín LIPOVEC

Aktuality

30Mar2015

Zatvorenie obecného úradu 2. apríla 2015

Oznamujeme občanom, že dňa 2. apríla 2015 (štvrtok) bude Obecný úrad v Hornom Srní zatvorený Za pochopenie ďakujeme.

25Mar2015

Výsledky emisných meraní – Cemmac a.s.

Celý protokol merania Stiahni TU vo formáte *.PDF

25Mar2015

Jarné upratovanie

  Od piatku 27. marca 2015  budú v rámci jarného upratovania po obci postupne rozmiestnené štyri veľkoobjemové kontajnery: v piatok 27. marca na uliciach: Vlárska, Čerňavská, na ulici Potočná pri Domove dôchodcov a štvrtý kontajner na Hornom konci, v pondelok 30. marca na uliciach: Za kostolom, … Pokračovať v čítaní

23Mar2015

Akreditované vzdelávanie – MAS Vršatec

Milí členovia MAS Vršatec, srdečne Vás všetkých pozývame na – Akreditované vzdelávanie – “Regionálna značka ako  nástroj  podpory rozvoja vidieka” 17 – 18.4.2015 – od 9.00 do 16:00- NTS Nemšová  je to jedinečná príležitosť získať zadarmo dôležité informácie o regionálnom … Pokračovať v čítaní

19Mar2015

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 17.3.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Horné Srnie…stiahni vo formáte*.PDF Podľa … Pokračovať v čítaní

19Mar2015

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ , konaného dňa 17.3.2015

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 17.3.2015  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna … Pokračovať v čítaní

12Mar2015

Výsledky emisného merania – Cemmac a.s.

…po kliknutí na tento odkaz, alebo na dolu vložený obrázok stiahni celé znenie vo formáte *.PDF

11Mar2015

Zverejnenie verejného ponukového konania na majetok dlžníka

  …po kliknutí na tento odkaz, alebo na dolu vložený obrázok stiahni celé znenie vo formáte *.PDF

10Mar2015

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ v dňoch 27.1. a 26.2.2015 Voľba hlavného kontrolóra obce Návrh VZN č. 2/2015 … Pokračovať v čítaní

05Mar2015

Zatvorenie obecného úradu 9.3.2015

Oznamujeme občanom, že dňa 9. marca 2015 (pondelok) bude Obecný úrad v Hornom Srní zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov obce i poslancov obecného zastupiteľstva na školení v Nemšovej. V ďalších dňoch bude úrad otvorený riadne. Za pochopenie ďakujeme.

?