Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
03apr2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Aktuality

17apr2018

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 6.2. a 26.3.2018 … Pokračovať v čítaní

13apr2018

Oslavy oslobodenia obce

Obec Horné Srnie Vás  pozýva   na pietnu spomienku pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia obce. Po ohňostroji sa môžete prísť zabaviť na „Majáles“ do veľkej sály kultúrneho domu. O zábavu sa postará Hornosrnianska dychovka a … Pokračovať v čítaní

10apr2018

Súťaž TSK – „naše dedičstvo – naša múza“

  Pravidlá súťaže stiahni TU

09apr2018

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.

    …celé znenie zápisnice a víťazného návrhu stiahnite vo formáte *.pdf po kliknutí na obrázok  

28mar2018

Triedime komunálny odpad

Vážení občania, vďaka dotácii z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2017 každý občan našej obce vyprodukoval v priemere takmer 293 kg odpadu a z tohto … Pokračovať v čítaní

26mar2018

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

Celé znenie vo formáte *.PDF

09mar2018

Rozhodnutie na návrh opravy chýb vo veci zrušenia parciel

…celé rozhodnute vo formát *.PDF

?