Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
kupele
29nov2016

KÚPELE V REGIÓNE

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2017 opäť možnosť využiť zľavy na vstup do termálnych bazénov … Pokračovať v čítaní

Aktuality

30nov2016

Informácia o nebezpečných zásielkach

 V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo … Pokračovať v čítaní

29nov2016

Výkup papiera

28nov2016

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2016 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné … Pokračovať v čítaní

28nov2016

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.11.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

21nov2016

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

celé znenie oznámenia stiahni TU vo formáte *.PDF

16nov2016

Oznam o konaní plánovaného zasadnutia OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 27.9.2016 a 27.10.2016 Návrh rozpočtu obce na roky … Pokračovať v čítaní

14nov2016

Žiadosť o súčinnosť pri kontrole identifikácie a registrácie koňovitých zvierat

— Správa z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín… stiahni TU vo formáte *.PDF – alebo klikni na obrázok

08nov2016

Verejná vyhláška týkajúca sa pozemkových úprav ,,Pod Vrškom,,

Upovedomenie účastníkov celý list zobrazíte kliknutím na obrázok, alebo na odkaz nižšie…. celé znenie stiahnu TU vo formáte *.PDF

07nov2016

Zámer na prenájom priestorov na zdravotnom stredisku z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Kadernícky salón… stiahni vo formáte *.pdf Predajňa pečiva… stiahni vo formáte*.pdf    

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com