Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
20apr2017

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

    celé znenie upozornenia stiahni TU vo formáte *.PDF

Aktuality

19apr2017

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.2.2017 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Verejná … Pokračovať v čítaní

12apr2017

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

  Celý list od Západoslovenskej distribúcie stiahni TU vo formáte *.PDF

04apr2017

Prerušenie distribúcie elektriny

  Celý list od Západoslovenskej distribučnej stiahni TU vo formáte *.PDF

15mar2017

Zber dreveného odpadu

Oznamujeme občanom, že v stredu 22. marca 2017 od 7.00 do 17.00 hod bude  za kultúrnym domom pristavený kontajner na drevný odpad na zhodnotenie. Patria tu: Drevené police, drevené obyvačkové steny, drevené stoly, stoličky, kreslá, stolčeky, drevené gauče sedacie súpravy, drevené … Pokračovať v čítaní

01mar2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – k. ú. Horné Srnie, pozemok registra C KN parcely č. 1634/2        Obec Horné Srnie ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa … Pokračovať v čítaní

01mar2017

Oznámenie verejnou vyhláškou II

  List vo formáte *. PDF stiahni TU 

24feb2017

Usmernenie – zamedzenie šírenia vtáčej chrípky

  Usmernenie k realizácii opatrení na zamedzenie šírenia vtáčej chrípky   Štátna veterinárna a potravinová správa vyzýva občanov na zvýšenie ostražitosti občanov pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Treba dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy … Pokračovať v čítaní

21feb2017

Rozhodnutie okresného úradu vo veci pozemkových úprav v časti pod Vŕškom

    …celý list STIAHNI TU vo formáte *.PDF

16feb2017

Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1ks borovice

  …celé znenie stiahnu TU vo formáte *.PDF

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com