Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
12jan2017

Výsledky merania emisíí rotačnej pece – Cemmac a.s.

Protokol merania stiahni TU vo formáte *.PDF

Aktuality

07jan2017

Lyžiarsky vlek Rajkovec

  Od dnes je otvorená prevádzka na Lyžiarskom vleku v Rajkovci.   podrobné info o otváracích hodinách sledujte na FB stránke SKI Horné Srnie      

23dec2016

Oznámenie o začatí správneho konania II

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania II   Oznámenie _Augustín Turák*.PDF

19dec2016

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov

  Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní: 23.12.2016 (piatok) – zatvorené   27– 29. 12.2016 (utorok, streda, štvrtok) – riadne otvorené 30.12.2016 (piatok) – zatvorené   2.1. 2017 (pondelok) – riadne otvorené   V súrnych prípadoch … Pokračovať v čítaní

19dec2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 13.12.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO (prišiel o 18.30 hod.), Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. … Pokračovať v čítaní

19dec2016

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania   Oznámanie_Ján Masiarčin…*.PDF

15dec2016

Oznam o schválených VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie…*.PDF … Pokračovať v čítaní

30nov2016

Informácia o nebezpečných zásielkach

 V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo … Pokračovať v čítaní

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com