Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
21mar2017

Divadeľné predstavenie ,,Ktorý je ten pravý,,

Srdečne Vás pozývame na divadeľné predstavenie (komédiu) ,,Ktorý je ten pravý,, v podaní divadeľného súboru GIOVANNI 26.3.2017 (nedeľa) o 17:00 KD Horné Srnie  

Aktuality

15mar2017

Zber dreveného odpadu

Oznamujeme občanom, že v stredu 22. marca 2017 od 7.00 do 17.00 hod bude  za kultúrnym domom pristavený kontajner na drevný odpad na zhodnotenie. Patria tu: Drevené police, drevené obyvačkové steny, drevené stoly, stoličky, kreslá, stolčeky, drevené gauče sedacie súpravy, drevené … Pokračovať v čítaní

01mar2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – k. ú. Horné Srnie, pozemok registra C KN parcely č. 1634/2        Obec Horné Srnie ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa … Pokračovať v čítaní

01mar2017

Oznámenie verejnou vyhláškou II

  List vo formáte *. PDF stiahni TU 

24feb2017

Usmernenie – zamedzenie šírenia vtáčej chrípky

  Usmernenie k realizácii opatrení na zamedzenie šírenia vtáčej chrípky   Štátna veterinárna a potravinová správa vyzýva občanov na zvýšenie ostražitosti občanov pokiaľ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Treba dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy … Pokračovať v čítaní

21feb2017

Rozhodnutie okresného úradu vo veci pozemkových úprav v časti pod Vŕškom

    …celý list STIAHNI TU vo formáte *.PDF

16feb2017

Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1ks borovice

  …celé znenie stiahnu TU vo formáte *.PDF

15feb2017

Oznámenie verejnou vyhláškou

  List vo formáte *. PDF stiahni TU 

10feb2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 7.2.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna … Pokračovať v čítaní

09feb2017

Upozornenie na schválené VZN

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 7.2.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com