Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
04dec2017

Kúpele v rgióne

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2018 opäť možnosť využiť zľavy … Pokračovať v čítaní

Aktuality

04dec2017

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 (utorok) o 18.00 hod.  v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 23.11.2017 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Návrh … Pokračovať v čítaní

28nov2017

Upozornenie k schvaľovaniu

Upozornenie!!! Vážení občania,  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12. decembra 2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať … dokumenty sú sprístupnené vo formáte *.PDF Rozpočet obce na roky 2018-2020 – Programová štruktúra – Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

27nov2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 23.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

15nov2017

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje  konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.9.2017 a 6.11.2017 … Pokračovať v čítaní

15nov2017

Výzva na odstránenie stromov a iných porastov pod vedením distribučnej sústavy ZSE

  list od Západoslovenskej distribučnej stiahni TU vo formáte *.PDF

07nov2017

Rozhodnutie o výrbe stromov

  ROZHODNUTIE O VÝRUBE STROMOV …stiahni vo formáte *.PDF

07nov2017

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

02nov2017

Neplánované zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2017 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie účasti na projekte Kompostéry pre obec Horné Srnie  Záver   Návrh na uznesenie… *.doc … Pokračovať v čítaní

?