Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
21júl2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa zákona o odpadoch je zakázané do domových smetných nádob vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad, čo je napr. rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva … Pokračovať v čítaní

Aktuality

16júl2019

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN –

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

08júl2019

Letné KINO

OBSAH: Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají … Pokračovať v čítaní

03júl2019

Letné KINO

Lúpež vo veľkom štýle: – 5.7.2019 – o 21:00 Na vyrovnanie účtov nie je nikdy neskoro. V zúfalej snahe platiť pravidelne účty a prežiť kvôli svojim najbližším, sa trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť banku, ktorá ich pripravila o … Pokračovať v čítaní

02júl2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.7.2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

01júl2019

Upozornenie na kontrolu zákazov vjazdu

Vážení občania v poslednom čase eviduje Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Biele Karpaty narastajúci počet sťažností zo strany širokej verejnosti – starostov, občanov, farmárov, lesníkov, turistov, cyklistov, poľovníkov, milovníkov prírody. Sťažnosti sa týkajú bezohľadnej jazdy terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných … Pokračovať v čítaní

28jún2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK, Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka … Pokračovať v čítaní

28jún2019

Oznam o konaní neplánovaného zasadnutia OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 1.júla 2019 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Doplnenie uznesenia č. 27 zo dňa 9.4.2019 – odpredaj pozemku – … Pokračovať v čítaní

27jún2019

Oznam o schválenom VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.6.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v … Pokračovať v čítaní

?