Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
17dec2018

Šťastné a veselé VIANOCE

Aktuality

13dec2018

Koledy zneli aj v Hornom Srní, speváčkam pomohla dychovka

Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia tento rok podporila pri spievaní kolied aj Hornosrnianska dychová hudba. Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22007891/koledy-zneli-aj-v-hornom-srni-spevackam-pomohla-dychovka.html#ixzz5Za8BPO9W

12dec2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD. , Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef … Pokračovať v čítaní

10dec2018

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na obecnom úrade

        21.12.2018 (piatok) – otvorené do 12.00hod. 27. – 28.12.2018 (štvrtok,piatok) – riadne otvorené   31.12.2018 (pondelok) – zatvorené 2. 1. 2019 (streda) – riadneotvorené V súrnych prípadoch (napr. vybavovanie pohrebu)volať na telefónne čísla: 0904 050 006, 0904 545 303, … Pokračovať v čítaní

06dec2018

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVINY

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie akopríslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správnehokonania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté … Pokračovať v čítaní

30nov2018

Oznam o konaní ustanovujúceho zasadnutia OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č.369/1990 Zb.dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho … Pokračovať v čítaní

29nov2018

Oznam – povinnost‘ registrácie a identifikácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Držiteľ, chovateľ je … Pokračovať v čítaní

11nov2018

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE KONANÉ DŇA 10.11.2018

  Za starostu obce bol zvolený:Jozef Húserka (nezávislý kandidát) Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní boli zvolení:Jarmila Pavlačková (Nezávislá) Ing. Róbert Jánsky (SNS)Ing. Jaroslav Papiernik (nezávislý) Jozef Húserka (Nezávislý) Ing. Peter Mierny (SNS) Mgr. Janka Kubíčková (Národná koalícia) Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (nezávislý) Bc. Jozef Turák (SNS)Ing. … Pokračovať v čítaní

?