Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
26mar2018

Lipovec -apríl 2018

Aktuality

12jún2018

Upozornenie pred schvaľovaním VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. júna 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Záverečný účet obce za rok 2017…*.PDF —Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Horné Srnie za rok 2017 … Pokračovať v čítaní

12jún2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní  oznamuje konanie plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,  ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Poďakovanie pri príležitosti ukončenia výkonu funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ V. Mitúcha Kontrola uznesení zo … Pokračovať v čítaní

25máj2018

Oznámenie SPP

16máj2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

celý dokument vo formáte *.PDF

04máj2018

Vyhlásenie okresného riaditeľstva hasičského zboru

pre zväčšenie klikni na obrázok alebo na odkaz SEM

03máj2018

Deň matiek

02máj2018

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

ZÁPISNICA napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 24.4.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ … Pokračovať v čítaní

02máj2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

ZÁPISNICA napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.3.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. … Pokračovať v čítaní

25apr2018

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

V sobotu 26. mája 2018 bude pri obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený eko kontajner na zber nebezpečného odpadu z domácností. Pracovníci zmluvného vývozcu Marius Pedersen Trenčín budú prijímať tieto druhy nebezpečných odpadov: mazacie priemyselné oleje, tlačiarenské tonery, predmety znečistené nebezpečnými látkami … Pokračovať v čítaní

?