Obec Horné Srnie | Informačný portál obce
Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
14aug2018

Letné Kino – Kingsman: Zlatý kruh – piatok 17.8.2018

Kingsman: Zlatý kruh Akčná / Dobrodružná / Komédia Obsah: Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba jako nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v hlibokém utajení a jejímž cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kingsman: Zlatý kruh čelí naši hrdinové novým výzvám. … Pokračovať v čítaní

Aktuality

13aug2018

Zverejnenie počtu obyvateľov

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018 V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších … Pokračovať v čítaní

13aug2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní v zmysle § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a bodu 2 rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.203 … Pokračovať v čítaní

24júl2018

Seniori, POZOR

 

13júl2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

  Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý … Pokračovať v čítaní

11júl2018

Zápisnica z plánovaného zasadnutie OZ

ZÁPISNICA napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 28.6.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. … Pokračovať v čítaní

03júl2018

Upozornenie na schálené VZN č. 2/2018

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a … Pokračovať v čítaní

12jún2018

Upozornenie pred schvaľovaním VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. júna 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Záverečný účet obce za rok 2017…*.PDF —Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Horné Srnie za rok 2017 … Pokračovať v čítaní

?