Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
web
17Dec2014

Pozvánka na predvianočný koncert

Vianočný folklórny program Vinšujeme Vám, sa uskutoční v kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní 21.decembra o 14:00. Program je zostavený z kolied a novoročných piesní v podaní FSk Liborčan z Ľuborče a DFS Dvorček pri ZUŠ Nemšová. Súčasťou programu je … Pokračovať v čítaní

Aktuality

17Dec2014

Usmernenia okresného riaditeľstva hasičského zboru

    Dôležité usmernenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne k prevencii vzniku požiarov a informácie o povinnostiach fyzických osôb v súvislosti s požiarmi.   Kroky stavebníka rodinného domu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti…STIAHNI TU Informácia k vypaľovaniu suchých … Pokračovať v čítaní

15Dec2014

Úradné hodiny počas vianočných

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní: 22. 12. 2014 (pondelok) – riadne otvorené 23. – 26. 12. 2014 – zatvorené 29. 12. 2014 (pondelok) – riadne otvorené 30. 12. 2014 (utorok) – riadne … Pokračovať v čítaní

12Dec2014

ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Hornom Srní

      Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, JUDr. Michal TURÁK   Pozvaní hostia: Bc. Monika … Pokračovať v čítaní

04Dec2014

Oznam o konaní ustanovujúceho zasadnutia

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.  Program: Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Otvorenie zasadnutia – starosta obce Určenie … Pokračovať v čítaní

01Dec2014

Oznámenie o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia

    Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline o začatí správneho konania vo … Pokračovať v čítaní

25Nov2014

Skrášlime spolu región spod Vršatca

Vážení občania,   opäť môžete dokázať, že máte reálne záujem o svoje územie! MAS Vršatec do 28.11. 2014 zbiera fotodokumentácie s návrhom riešenia na “minirekonštrukcie” zdevastovaných plôch na území MASky. Môže sa jednať len o udržiavacie práce. Ak máte záujem … Pokračovať v čítaní

20Nov2014

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia OZ, konaného dňa 11.11.2014

      Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Ing. Jolana HIKLOVÁ, Ing. Pavol HÚSERKA, Zdenko LIPTÁK, Jozef NAŇÁK, Ing. Stanislav PAPIERNIK, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, , Bc. Jozef TURÁK Ospravedlnení: Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Ing. Mária BLAŠKOVÁ Ostatní … Pokračovať v čítaní

18Nov2014

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach a to: dňa 4.12.2014  v čase  od 8:00 hod. do 13:00 hod. na uliciach: Dúbravská č. 21, Za kostolom č. 11,7,9, dňa 5.12.2014  v čase  od 8:00 hod. … Pokračovať v čítaní

?