Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
17mar2019

Výsledky I. kola prezidentských volieb v obci Horné Srnie

Por. č. Kandidát Súčet hlasov Perc. rozdelenie 1 Béla Bugár 15 1,2% 2 Zuzana Čaputová 413 32,6% 3 Martin Daňo 3 0,2% 4 Štefan Harabin 274 21,6% 5 Eduard Chmelár 31 2,4% 6 Marian Kotleba 135 10,7% 7 Milan Krajniak … Pokračovať v čítaní

Aktuality

04mar2019

Pracovná ponuka – Údržbár

Pracovná ponuka             Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní prijme do zamestnania: Pracovná pozícia: Údržbár Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie   Rozsah úväzku: 100% Termín nástupu: 1.4.2019 Vzdelanie: Stredné Požiadavky: Prax v údržbe … Pokračovať v čítaní

01mar2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

28feb2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

26feb2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.2.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

. . P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub … Pokračovať v čítaní

26feb2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín     2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok     3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava     4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava     5.   Eduard CHMELÁR, … Pokračovať v čítaní

19feb2019

Oznam o neplánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Výstavba športovej haly – poverenie starostu Záver Zasadnutia OZ sú … Pokračovať v čítaní

18feb2019

Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

. Voľby prezidenta SRdňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019 Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko rodné číslo, ak ide o cudzinca … Pokračovať v čítaní

30jan2019

Upozornenie na schválené VZN

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

?