Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
oslob_obce_2016_WEB
25apr2016

Oslavy oslobodenia obce

Oslavy oslobodenia obce Horné Srnie – 71. výročie – “beh oslobodenia” 30. apríl 2016

Aktuality

27apr2016

Porušovanie zákona – nakladanie s odpadmi

V ostatných mesiacoch dochádza k veľkej nedisciplinovanosti občanov čo sa týka nakladania s odpadmi: farebné kontajnery na stojiskách triedeného zberu na plasty, papier a sklo bývajú naplnené zmesovým komunálnym odpadom, stavebnými odpadmi, biologickým odpadom a inými odpadmi, ktoré do jednotlivých nádob nepatria, odpady taktiež zostávajú ponechávané … Pokračovať v čítaní

27apr2016

VRECOVÝ ZBER PLASTOV A TETRAPAKOV

Budúci týždeň vo štvrtok 5. mája 2016 sa od 8. hodiny uskutoční zber vrecový zber plastov v žltých plastových vreciach. Zbierajú sa stlačené PET fľaše od nápojov, jedlých olejov, plastové obaly od šampónov, aviváží, pracích prostriedkov, plastové kelímky od mliečnych výrobkov, … Pokračovať v čítaní

27apr2016

ZBER STARÉHO NÁBYTKU

Budúci týždeň v stredu 4. mája v čase od 8. do 17. hodiny bude na obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený veľkoobjemový kontajner na starý nábytok. Dovezený nábytok, ako napríklad skrine, zásuvky, musia byť rozobrané, inak nebudú prevzaté.

21apr2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.2.2016 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2016 … Pokračovať v čítaní

20apr2016

Prerušenie dodávky elektrickej energie 10.5.2016

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach podľa priloženého listu.

20apr2016

Prerušenie dodávky elektrickej energie 2.5.2016

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme odstávku elektriny z dôvodu práce na zariadeniach podľa priloženého listu.

13apr2016

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Pod Vršatcem,…

  Obec Horné Srnie v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené od Okresného úradu v Trenčíne, odboru starostlivosti o ŽP Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Pod … Pokračovať v čítaní

12apr2016

Druhy odpadov

ZMESOVÝ   KOMUNÁLNY   ODPAD Zmesový komunálny odpad je odpad po dotriedení, resp. po vytriedení zhodnotiteľných zložiek odpadu, ktorý sa ukladá do zberných nádob (110, 120, 240, 1100-litrových) pre domácnosti. Zberné nádoby v pomere 1 nádoba pre 7 osôb vydáva obec fyzickým osobám … Pokračovať v čítaní

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com