Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
15feb2017

Prerušenie distribúcie energie

  …celé znenie listu od Západoslovenskej distribučnej stiahni TU vo formáte *.PDF

Aktuality

21feb2017

Rozhodnutie okresného úradu vo veci pozemkových úprav v časti pod Vŕškom

    …celý list STIAHNI TU vo formáte *.PDF

16feb2017

Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1ks borovice

  …celé znenie stiahnu TU vo formáte *.PDF

15feb2017

Oznámenie verejnou vyhláškou

  List vo formáte *. PDF stiahni TU 

10feb2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 7.2.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna … Pokračovať v čítaní

09feb2017

Upozornenie na schválené VZN

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 7.2.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

06feb2017

Oznam o zápise detí do I. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha oznam uje, že zápis do 1. ročníka  pre školsky rok 2017/2018 sa uskutoční  dňa 3. apríla 2017 v budove  školy v čase od 12:00 do 17:00 hod. Na zápis  s dieťaťom  sa … Pokračovať v čítaní

31jan2017

Oznam o konaní plánovaného zasadnutia OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2016 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2003 … Pokračovať v čítaní

23jan2017

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 7.2.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

07jan2017

Lyžiarsky vlek Rajkovec

  Od dnes je otvorená prevádzka na Lyžiarskom vleku v Rajkovci.   podrobné info o otváracích hodinách sledujte na FB stránke SKI Horné Srnie      

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com