Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
21júl2017

Cyklomaratón a „Zdolaj srnský vrch“ 5a6 august 2017

  Cyklo – maratón Horné Srnie 5.august 2017 Termín: sobota 5.8.2017 Miesto konania: Horné Srnie – centrum obce pri Kultúrnom dome Registrácia: mailom na: HS.cyklomaraton@gmail.com v tvare: Meno Priezvisko/Rok narodenia/ Bydlisko/ Dĺţka trate/ Klub Prezentácia: osobne v poriadateľskom stánku pred … Pokračovať v čítaní

Aktuality

07júl2017

Výzva na predloženie ponúk

Obec Horné Srnie, so sídlom OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých … Pokračovať v čítaní

28jún2017

Upozornenie na schválené VZN

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja … Pokračovať v čítaní

21jún2017

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.4.2017 2. Záverečný … Pokračovať v čítaní

12jún2017

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2016 V Hornom

Dokumenty k vo formáte *.PDF Hodnotiaca správa – záverečný účet obce 2016 Výročná správa – 2016 Záverečný účet obce 2016        

12jún2017

Upozornenie !!! – Návrh – VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

    Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach … Pokračovať v čítaní

25máj2017

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

V sobotu 3. júna 2017 bude pri obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený eko kontajner na zber nebezpečného odpadu z domácností. Pracovníci zmluvného vývozcu Marius Pedersen Trenčín budú prijímať tieto druhy nebezpečných odpadov: mazacie priemyselné oleje, tlačiarenské tonery, predmety znečistené nebezpečnými látkami … Pokračovať v čítaní

24máj2017

PACI PAC – program pre deti

Pozývame všetky deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na hudobný program PACI PAC

27apr2017

Obchodná verejná súťaž na prenájom – Nebytové priestory –

podmienky súťaže stiahni TU vo formáte *.PDF Navrh_zmluvy… vo formáte *.docx

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com