Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
13júl2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

  Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý … Pokračovať v čítaní

Aktuality

11júl2018

Zápisnica z plánovaného zasadnutie OZ

ZÁPISNICA napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 28.6.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. … Pokračovať v čítaní

03júl2018

Upozornenie na schálené VZN č. 2/2018

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a … Pokračovať v čítaní

12jún2018

Upozornenie pred schvaľovaním VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. júna 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Záverečný účet obce za rok 2017…*.PDF —Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Horné Srnie za rok 2017 … Pokračovať v čítaní

12jún2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní  oznamuje konanie plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,  ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Poďakovanie pri príležitosti ukončenia výkonu funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ V. Mitúcha Kontrola uznesení zo … Pokračovať v čítaní

25máj2018

Oznámenie SPP

16máj2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

celý dokument vo formáte *.PDF

04máj2018

Vyhlásenie okresného riaditeľstva hasičského zboru

pre zväčšenie klikni na obrázok alebo na odkaz SEM

?