Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
referendum
22Jan2015

Informácie o Referende

Vážení občania, Dňa 7. februára 2015 sa uskutoční referendum, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 27.11.2014. Na hlasovanie v referende bol v obci vytvorený jeden okrsok, kde budú hlasovať všetci oprávnení voliči obce. Okrsok sa nachádza na prízemí budovy Základnej … Pokračovať v čítaní

Aktuality

25Jan2015

Pozvánka na slávnostné otvorenie výstavy

Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy figurín a prehliadku krojov. Podujatie sa bude konať dňa 4. februára 2015 (streda) o 17:00 v kaštieli v obci Bohunice. Čaká vás sprievodný program, živá hudba a raut.

22Jan2015

Začiatok prerokovania návrhu Územného plánu Horné Srnie

  V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Horné Srnie vzmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov   Orgán územného plánovania – … Pokračovať v čítaní

20Jan2015

Oznam o konaní obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Hornom Srní  oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2015 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.  Program: Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa … Pokračovať v čítaní

13Jan2015

Oznámenie o zápise do I. ročníka pre šk. rok 2015/2016

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha oznamuje, že zápis do 1. ročníka  pre školsky rok 2015/2016 sa uskutoční  dňa 2. februára 2015 v budove  školy v čase od 14:00 do 17:00 hod. Na zápis  s dieťaťom  sa … Pokračovať v čítaní

12Jan2015

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27. januára 2015 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

05Jan2015

“Trojkráľové spievanie”

  V sobotu 10. januára 2015 o 16,00 hod. Vás obec Horné Srnie, v spolupráci so ženským speváckym zborom a farským úradom, srdečne pozýva na prehliadku speváckych zborov s názvom “Trojkráľové spievanie”. V jubilejnom 10. ročníku tohto podujatia sa Vám predstavia zbory z Ilavy, Hornej Súče, … Pokračovať v čítaní

31Dec2014

Oslava Nového Roku 2015 v parku

Vedenie obce Horné Srnie srdečne pozýva všetkých občanov na vítanie nového roku “2015” s ohňostrojom a občerstvením 31. decembra 2014 od 23.30 hod do parku k fontáne. 

23Dec2014

Prechod na nový odorant zemného plynu – list od SPP

  List od SPP – celé originálne znenie vo formáte *.PDF STIAHNI TU Vážená pani starostka, Vážený pán starosta spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám ako najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy dovoľuje oznámiť, … Pokračovať v čítaní

17Dec2014

Pozvánka na predvianočný koncert

Vianočný folklórny program Vinšujeme Vám, sa uskutoční v kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní 21.decembra o 14:00. Program je zostavený z kolied a novoročných piesní v podaní FSk Liborčan z Ľuborče a DFS Dvorček pri ZUŠ Nemšová. Súčasťou programu je … Pokračovať v čítaní

?