Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
lipovec_template
13okt2016

Obecné noviny LIPOVEC

Aktuality

21okt2016

Oznam o konaní neplánovaného zasadnutia OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.     Program: Schválenie účasti na projekte Bevlava – Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne … Pokračovať v čítaní

10okt2016

Výstava: “CESTA MINULOSŤOU”

Obec Horné Srnie a Město Slavičín Vás srdečne pozývajú na výstavu Cesta minulosťou ktorá sa uskutoční vo výstavných priestoroch Expozície ľudovej kultúry v ZŠ V. Mitúcha v Hornom Srní. Od 10. októbra do 31. októbra 2016.

05okt2016

Prerušenie distribúcie elektriny

  list od ZSE stiahni vo formáte *.PDF …TU

03okt2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 27.9.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

28sep2016

Rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav.

celé rozhodnutie stiahni TU, alebo klikni na obrázok vo formáte *.PDF  

26sep2016

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávanie

Oznámenie o začatí pojednávania…….STIAHNI vo formáte *.PDF

20sep2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 28.6. a 27.7.2016 Nájom pozemku – osobitný zreteľ – … Pokračovať v čítaní

12sep2016

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa

                                                                                                   Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok  z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: pozemok o výmere 450,00 m2 – … Pokračovať v čítaní

12sep2016

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa

                                                                                 … Pokračovať v čítaní

30aug2016

Súťažné podklady – CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE

    Názov zákazky: CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Komunikácia pre cyklistov je navrhnutá v dĺžke 1 362,95m, o celkovej ploche 3 495,10m 2. Cyklotrasa je navrhnutá na rastlom nespevnenom … Pokračovať v čítaní

?