Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
pozemky
30máj2016

Informácia pre vlastníkov pozemkov v lokalite Pod Vŕškom – Pozemkové úpravy.

Na stretnutí v stredu 25. 5. 2016 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pozemkov väčšej výmery a vlastníkov pozemkov žijúcich na ulici Pod Orešovcom. Zo stretnutia vyplynula požiadavka na zverejnenie tejto orto-foto mapy na stránke obce….

Aktuality

18máj2016

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie   V roku 2012 sa uskutočnila realizácia projektu Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie. Stavba pozostávala z nasledovných objektov: SO 01.1 Úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene pri obecnom úrade – sadové úpravy SO 01.2 Úprava … Pokračovať v čítaní

04máj2016

ZÁPISNICA zo zasadnutia OcÚ

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.4.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Magdaléna … Pokračovať v čítaní

03máj2016

Deň Matiek

„Mama je láska… U nej prvý raz okúsiš jej chuť. Mama ťa drží, keď sa bojíš. Poradí ti, keď máš problém. Stojí pri tebe.“ Pozývame Vás, všetky mamy a staré mamy i ostatných občanov Horného Srnia, na slávnostný ďakovný program pri príležitosti Dňa … Pokračovať v čítaní

02máj2016

Zmena termínu zatvorenia úradu z 5. a 6. mája na 12. a 13. mája

Oznamujeme občanom, že v dňoch 12. a 13. mája 2016 (štvrtok a piatok) bude Obecný úrad v Hornom Srní zatvorený z dôvodu povinnej účasti pracovníčok na školení v Trenčíne. V prípade potreby vybavenia pohrebu Vás prosíme o kontaktovanie na tel.č. 0904 050 006 (Papierniková Marta) alebo 0904 545 303 … Pokračovať v čítaní

27apr2016

Porušovanie zákona – nakladanie s odpadmi

V ostatných mesiacoch dochádza k veľkej nedisciplinovanosti občanov čo sa týka nakladania s odpadmi: farebné kontajnery na stojiskách triedeného zberu na plasty, papier a sklo bývajú naplnené zmesovým komunálnym odpadom, stavebnými odpadmi, biologickým odpadom a inými odpadmi, ktoré do jednotlivých nádob nepatria, odpady taktiež zostávajú ponechávané … Pokračovať v čítaní

27apr2016

VRECOVÝ ZBER PLASTOV A TETRAPAKOV

Budúci týždeň vo štvrtok 5. mája 2016 sa od 8. hodiny uskutoční zber vrecový zber plastov v žltých plastových vreciach. Zbierajú sa stlačené PET fľaše od nápojov, jedlých olejov, plastové obaly od šampónov, aviváží, pracích prostriedkov, plastové kelímky od mliečnych výrobkov, … Pokračovať v čítaní

27apr2016

ZBER STARÉHO NÁBYTKU

Budúci týždeň v stredu 4. mája v čase od 8. do 17. hodiny bude na obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený veľkoobjemový kontajner na starý nábytok. Dovezený nábytok, ako napríklad skrine, zásuvky, musia byť rozobrané, inak nebudú prevzaté.

21apr2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.2.2016 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2016 … Pokračovať v čítaní

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com