Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce.

Rozpočet

2023

Rozpočet obce na roky 2023-2025 - tabuľková časť

Progr_rozpocet_2023_2025_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Vložené: 24. 10. 2022

Rozpočet obce na roky 2023-2025 - rekapitulácia

Rozpocet_2023_rekapitulacia_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,35 kB
Vložené: 24. 10. 2022

Programový rozpočet obce na roky 2023-2025 - textová časť

Progr_rozpocet_2023_2025_text_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,3 MB
Vložené: 24. 10. 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023

Rozp_opatrenie_1_2023_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,73 kB
Vložené: 12. 4. 2023

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Rozp_opatrenie_2_2023_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,98 kB
Vložené: 12. 4. 2023

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023

Rozp_opatrenie_3_2023_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,41 kB
Vložené: 19. 12. 2023

2022

Rozpocet_2022_2024_rekapitulacia_schvalene

Rozpocet_2022_2024_rekapitulacia_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,44 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Program_rozpocet_2022_2024_text_cast_schvalene

Program_rozpocet_2022_2024_text_cast_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Program_rozpocet_2022_2024_schvalene

Program_rozpocet_2022_2024_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_1_2022_schvalene

Rozp_opatrenie_1_2022_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,25 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2022_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2022_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,84 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022

Rozp_opatrenie_3_2022_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,97 kB
Vložené: 24. 10. 2022

2021

Progr_rozpocet_2021_2023_textova_cast_schvaleny

Progr_rozpocet_2021_2023_textova_cast_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpocet_2021_rekapitulacia_schvaleny

Rozpocet_2021_rekapitulacia_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,05 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Progr_rozpocet_2021_2023_schvaleny

Progr_rozpocet_2021_2023_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_1_2021_schvalene

Rozp_opatrenie_1_2021_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,68 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2021_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2021_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,73 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2020

Rozp_opatrenie_3_2020_schvalene-1

Rozp_opatrenie_3_2020_schvalene-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,04 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_3_2020_schvalene

Rozp_opatrenie_3_2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,04 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_1_2020

Rozp_opatrenie_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,49 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Progr_rozopocet_2020_2022_text_navrh

Progr_rozopocet_2020_2022_text_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Progr_rozpocet_2020_2022_navrh

Progr_rozpocet_2020_2022_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpocet_2020_2022_rekapitulacia_navrh

Rozpocet_2020_2022_rekapitulacia_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,31 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2019

Rozp_opatrenie_4_2019

Rozp_opatrenie_4_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,78 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_3_2019

Rozp_opatrenie_3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,37 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2019_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2019_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,94 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_1_2019-1

Rozp_opatrenie_1_2019-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,54 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2019-2021

Rozpocet_2019_2021_rekapitulacia_navrh

Rozpocet_2019_2021_rekapitulacia_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,42 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Programovy_rozpocet_2019-2021_navrh

Programovy_rozpocet_2019-2021_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 931,55 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Program_rozpocet_2019_2021_textova_cast_navrh

Program_rozpocet_2019_2021_textova_cast_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Vložené: 5. 7. 2022

2018-2020

Rozpocet_2018_2020_rekapitulacia_schvalene

Rozpocet_2018_2020_rekapitulacia_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,6 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Progr_rozpocet_text_cast_2018_2020_schvaleny

Progr_rozpocet_text_cast_2018_2020_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,34 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Program_rozpocet_2018_2020_schvaleny

Program_rozpocet_2018_2020_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 931,03 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_rekapitulacia_schvalene_1_2018

Rozp_opatrenie_rekapitulacia_schvalene_1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,07 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_1_2018_schvalene

Rozp_opatrenie_1_2018_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2018_rekapitulacia_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2018_rekapitulacia_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,43 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2018_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2018_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2017

Rozp_opatrenie_1_2017_schvalene

Rozp_opatrenie_1_2017_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,74 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2017_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2017_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,37 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_3_2017_schvalene

Rozp_opatrenie_3_2017_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,39 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Cerpanie_rozpoctu_k_31122017

Cerpanie_rozpoctu_k_31122017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 723,27 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2017-2019

Rozpocet_2017_2019_programovy_schvaleny

Rozpocet_2017_2019_programovy_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpocet_2017_2019_financny_schvaleny

Rozpocet_2017_2019_financny_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 5. 7. 2022

Progr_rozpocet_textova_cast_schvaleny

Progr_rozpocet_textova_cast_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 870,96 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2016

Rozp_opatrenie_3_2016_schvalene

Rozp_opatrenie_3_2016_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,35 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_6_2016_schvaleny

Rozp_opatrenie_6_2016_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,62 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2015

rozpočet-2015-2017-rekapitulácia

rozpočet-2015-2017-rekapitulácia.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 23,67 kB
Vložené: 5. 7. 2022

finančný-rozpočet-2015-2017

finančný-rozpočet-2015-2017.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 252,86 kB
Vložené: 5. 7. 2022

progr.rozpočet-tab.2015-2017

progr.rozpočet-tab.2015-2017.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 44,33 kB
Vložené: 5. 7. 2022

programový-rozpočet-2015-2017

programový-rozpočet-2015-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 219,41 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpocet_polozkovy_2015_2017_navrh

Rozpocet_polozkovy_2015_2017_navrh.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 233,91 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpocet_tabulka_2015_2017_programovy_tabulka

Rozpocet_tabulka_2015_2017_programovy_tabulka.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 37,47 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2014

Rozp_opatrenie_1_2014_navrh

Rozp_opatrenie_1_2014_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,86 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozp_opatrenie_2_2014_schvalene

Rozp_opatrenie_2_2014_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,13 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Kopie-Rozp_opatrenie_32014_schvalene-2

Kopie-Rozp_opatrenie_32014_schvalene-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,3 kB
Vložené: 5. 7. 2022

rozp-opatrenie-42014

rozp-opatrenie-42014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,05 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2014-2016

programový-rozpočet-tabuľka

programový-rozpočet-tabuľka.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 43,41 kB
Vložené: 5. 7. 2022

rozpocet-2014-2016

rozpocet-2014-2016.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 263,73 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2013-2015

Rozpočet-rekapitulácia

Rozpočet-rekapitulácia.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 12,51 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpočet-2013-2015

Rozpočet-2013-2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 277,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Programový-rozpočet-2013-2015

Programový-rozpočet-2013-2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 45,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2012

Rozpočet-2012-2014

Rozpočet-2012-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpočet-2012-2014

Rozpočet-2012-2014.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 203,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpočtové-opatrenie-č-3

Rozpočtové-opatrenie-č-3.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 27 kB
Vložené: 5. 7. 2022

2010-2011

Rozp_opatrenie_2_schvalene

Rozp_opatrenie_2_schvalene.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 29,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

cerpanie-roz-2010

cerpanie-roz-2010.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 245 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Roz_opatrenie_1

Roz_opatrenie_1.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 23 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Rozpočet-2011

Rozpočet-2011.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 207 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Programový-rozpočet-2011-tabuľka

Programový-rozpočet-2011-tabuľka.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 35,5 kB
Vložené: 5. 7. 2022

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 13 °C
utorok 25. 6. polojasno 28/13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 28/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C