Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení Bevatron s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, podali dňa 11.07.2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby:,,TN_A1 _HORNÉ SRNIE, VNV 282, VVN,VNK,TS,NNK – I. ETAPA“ …

Stavebné objekty :
SO 01 – VN zemné vedenie
SO 02 – NN zemné vedenie
SO 03 – Náhrada TS 0019-001
SO 04 – Náhrada TS 0019-002
SO 05 – Náhrada TS 0019-006
SO 06 – Výmena VNV vedenia
SO 07 – demontáž el. zariadení
SO 08 – HDPE chránička pre optiku
Umiestnenie stavby:
Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Horné Srnie :
par. č.: 1155/3, 1197/1, 1197/1, 1197/2, 1198/4, 3203, 3201, 3199, 3197, 3196, 3195, 3194,
3190, 3171, 3169, 3164,3162, 3160, 3112, 3135, 3320, 3317, 1292/46, 1292/88, 1292/77,
1298/80, 1292/16, 1859/3, 3400, 3401, 3402, 3404, 3403/1, 1968/2, 1968/1, 4822, 4411,
4412, 4413, 4414, 4433/2, 1475/11,
Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Horné Srnie :
par. č.: 3584/11
Uvedeným dňom bolo konanie začaté
Obec Horné Srnie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, § 61 odst. 1 stavebného zákona týmto

oznamuje

začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a
organizáciám.
Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona upúšťa sa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade Horné Srnie. V súlade s § 61 odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje lehotu 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok účastníkmi konania. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány štátnej správy sú v zmysle § 61 odst. 6 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, ako účastníci konania. Ak niektorý dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, požiada tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty na vyjadrenie.
Ak niektorý dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.


Ver_vyhlaska_Bevatron_210722.pdf (478.49 kB)

Prílohy

Ver_vyhlaska_Bevatron_210722.pdf

Ver_vyhlaska_Bevatron_210722.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,49 kB
Dátum vloženia: 21. 7. 2022 9:53
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2022 9:55
Autor: admin prevod

Život v obci

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:17

Slnko zapadá:15:54

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
1
3
1

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
zamračené 0 °C -6 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 0/-5 °C
piatok 1. 12. rain and snow 3/-2 °C
sobota 2. 12. rain and snow 6/1 °C