Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie tlačiva: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.“

10feb2020

„V zmysle článku 7 ods. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje Komisia na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Hornom Srní tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.“

?