Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zemepisná poloha

Horné Srnie leží na slovenskej strane Bielych Karpát, v ústí Vlárskeho priesmyku na strednom Považí, približne na 18 stupni východnej zemepisnej dĺžky a na 49 stupni severnej zemepisnej šírky. Je typickou pohraničnou oblasťou, ktorej chotár susedí s chotármi obcí patriacimi nielen do vlastného okresu a kraja, ale aj Zlínskeho kraja. Stred obce má nadmorskú výšku 257 metrov nad morom.

 

 

?