Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zber Tetrapakov

13sep2021

Dňa 16.09.2021 v čase od 07:00 hodiny sa uskutoční zber tetrapakových obalov
(od mlieka, džúsov, vína a iných nápojov).

Obaly treba rozrezať, umyť , zviazať do balíčkov  a vyložiť na chodník pred dom v oranžových vreciach.
Vrecia si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v kancelárii č.1 na prízemí.

?