Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zatvorenie obecného úradu pre osobný styk

13mar2020

Z dôvodu ochrany klientov a zamestnancov obecného úradu pred šírením koronavírusu bude Obecný úrad v Hornom Srní

do odvolania
pre osobný styk zatvorený.

Neodkladné a nevyhnutné záležitosti budeme vybavovať iba elektronicky alebo telefonicky.

Osobne je možné vybaviť iba pohreby.

Dane a poplatky sa do odvolania vyberať nebudú.

Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam telefónnych čísiel a e-mailových adries:

Miestne dane a poplatky:    
032/6588290   zlatica.konickova@hornesrnie.sk
032/6588205     lenka.papiernikova@hornesrnie.sk

Matrika, evidencia obyvateľov:
032/6588290       marta.papiernikova@hornesrnie.sk

Sociálne veci, byty:              
032/6588205            maria.chovancikova@hornesrnie.sk

Podateľňa, sekretariat:       
032/6588281            urad@hornesrnie.sk, silvia.kebiskova@hornesrnie.sk

Starosta:                              
032/6588203            jozef.huserka@hornesrnie.sk

?