Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zariadenia pre karanténne ubytovanie

30okt2020

link na stránku, kde sú uvedené zariadenia pre karanténne ubytovanie.

…pre osoby s pozitívnym výsledkom testu, ktoré  nemajú možnosť  zostať samé v karanténe…

https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie

?