Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

12dec2018P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD. , Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK, Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Pozvaní hostia: Mgr. Eva ŠEDIVÁ – predsedníčka MVK, Ing. Michal DAŇO, JUDr. Michal  TURÁK, Ing. Ján PAPIERNIK, PaedDr. Martina HANUSOVÁ
Ostatní prítomní: Ing. Andrea KEBÍSKOVÁ, Marta PAPIERNIKOVÁ, Zlatica KONÍČKOVÁ, Zlatica PAVLOVIČOVÁ, Bc. Mária CHOVANČÍKOVÁ – pracovníčky obecného úradu

?