Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Výzvy na verejné obstarávanie

28aug2018

Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v obci Horné Srnie…*PDF

Názov zákazky: Vybudovanie hniezd separovaného zberu v Hornom Srní…*.PDF

Názov zákazky: Zateplenie a hydroizolácia strechy na Obecnom úrade v Hornom Srní…*.PDF

?