Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu v bytovom dome vyhlásenej dňa 12.10.2020

28jan2021
?