Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhláška RUVZ vydaná 18.12.2020

18dec2020

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

?