Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

21jún2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 18.júna 2021 12:00 hod. do odvolania …

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  v súlade s § 4 písm. B) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z.z . o ochrane  pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Minsterstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. opožiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 18.júna 2020 12:00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Viac info v dokumente pod obrázkom.

Fireman - Fantasy & Abstract Background Wallpapers on Desktop Nexus (Image  894537)

?