Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – SO 01 Preložka NNV

13sep2021

navrhovateľ: Ing. Martin Bahno

?