Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – chata, stavebníci: Marek Novomeský a manž. Darina Novomeská

?