Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rodinný dom

23aug2021

Stavebník: Ing. Matej Porazík

?