Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rekreačná chata, stavebník: Rudolf Obdržal

?