Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Verejná vyhláška, o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

20aug2020

.
.
Vážení občania,
v prílohe nájdete verejnú vyhlášku RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

COVID-19: Preventívne opatrenia a odporúčania ÚVZ SR
?