Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Úradný záznam – verejná vyhláška …“o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…

22apr2020
celý text vo formáte PDF sa zobrazí po kliknutí na obrázok
celý text vo formáte PDF sa zobrazí po kliknutí na obrázok
?