Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

27jan2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

?