Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie obce v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu

10mar2020

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu Obecný úrad v Hornom Srní pozastavuje vyberanie miestnych daní a poplatkov v hotovosti na obecnom úrade do odvolania. Žiadame občanov, aby na zaplatenie daní využili bezhotovostné bankové prevody alebo platby poštovými poukážkami.

Ďalej žiadame, aby vybavovanie a tým návštevy na obecnom úrade obmedzili na úplne nevyhnutné a neodkladné prípady.

Prosíme všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, nezhromažďovali sa, nezdržiavali sa na miestach s väčšou koncentráciou osôb, obmedzili vzájomné návštevy, nákupy a cestovanie.

Rodičov vyzývame, aby na opatrovanie detí podľa možností nevyužívali starých rodičov či iných starších rodinných príslušníkov, aby sa tak zamedzil prípadný prenos ochorenia na zraniteľnejšie skupiny občanov.

Zodpovedným správaním ochránite nielen svoje zdravie, ale i zdravie svojich blízkych.

Ďakujeme za pochopenie.

?