Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

12dec2019

JE TU ČAS VIANOČNÝ


Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne…
• uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od
rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety
• položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom
umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť
• nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru,
alebo keď odchádzate z domu
• nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti,
v ktorej horia sviečky


V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere.
Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste
uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.

?