Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Súťaž: Literárna Villa Zerna 2014

03feb2014

Obec Horné Srnie a literárny klub PoeMa v Hornom Srní
 vyhlasuje:
1. ročník literárnej súťaže

Literárna Villa Zerna 2014

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner:
Poézia/próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:
Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce je 5 strán

Vo všetkých prácach je potrebné uviesť:
meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník

Práce je potrebné poslať e – mailom:  anna.prnova@tnuni.sk  

Alebo poštou na adresu:
OÚ Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

Obálku prosíme označiť v ľavom dolnom rohu: literárna súťaž „VILLA ZERNA 2014“

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

žiaci ZŠ 3. – 5. ročník
žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
študenti SŠ
dospelí

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2014. Účastníci budú pozvaní písomne, poprípade mailom.

Uzávierka súťaže je  30. apríl 2014

?