Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Slávnostné otvorenie školského roka

25aug2015

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 2. sept. 2015 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné so sebou priniesť aj prezuvky. Prváci si prinesú aj školské tašky. Radi privítame aj ich rodičov.

Zároveň v tento deň začína svoju prevádzku aj školská jedáleň a materská škola. Rodičov detí v materskej škole upozorňujeme, že prevádzka materskej školy sa od 3. septembra predlžuje do 16. 30 hodiny predbežne do 31. januára 2015. Ak rodičia prejavia záujem o zmenu prevádzky, môže byť predĺženie na dobu neurčitú.

Školský klub detí pri základnej škole začína svoju činnosť dňa 3. septembra a jeho prevádzka sa predlžuje od 11.40 do 15.30 hodiny.

?