Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

25aug2017

 

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. sept. 2017 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné so sebou priniesť aj prezuvky. Prváci si prinesú aj školské tašky. Radi privítame aj ich rodičov.

Zároveň v tento deň začína svoju prevádzku aj školská jedáleň a materská škola. Školský klub detí pri základnej škole začína svoju činnosť dňa 5. septembra.

 

 

?