Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce.

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet za rok 2020

Schválený rozpočet 2020-2022…PDF
—–Programový rozpočet 2020 – 2022…PDF
—Programový rozpočet _text 2020 – 2022…PDF

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020…PDF

Rozpočet za rok 2019

Rozpočtové opatrenie č.1/2019 … PDF
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019… PDF
Rozpočtové opatrenie č.3/2019 … PDF
Rozpočtové opatrenie č.4/2019 … PDF
Záverečný účet za rok 2019… PDF

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF
Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021…Návrh…PDF
Rozpočet na roky 2019-2021 – rekapitulácia…Návrh…PDF

Rozpočet na roky 2018-2020

Záverečný účet 2018 …*.PDF

Rozpočtové opatrenie č.2/2018…*.PDF
— Rozpočet – rekapitulácia…*.PDF

Rozpočtové opatrenie č.1/2018…*.PDF
— Rozpočet – rekapitulácia…*.PDF

Programový rozpočet na roky 2018-2020…*.PDF
Programový rozpočet TEXT  na roky 2018-2020…*.PDF
Programový rozpočet na roky 2018-2020 – rekapitulácia…*.PDF

Rozpočet za rok 2017

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2017…*.PDF
Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2017…*.PDF
Rozpočtové opatrenie č.3/2017
Rozpočtové opatrenie č.2/2017
Rozpočtové opatrenie č.1/2017

Schválený rozpočet na rok 2017 – 2019

Programový rozpočet – textová časť…*.PDF
Rozpočet 2017 – 2019 – finančný …*.PDF
Rozpočet 2017 – 2019 – programový …*.PDF

Rozpočet za rok 2016
Záverečný účet 2016…*.PDF
Hodnotiaca správa za ZÚ 2016…*.PDF
Výročná správa 2016…*.PDF

Rozpočtové opatrenie 6/2016…*.PDF
Rozpočtové  opatrenie č. 3/2016…*.PDF

Rozpočet obce na rok 2015

Hodnotiaca správa 2015…*.PDF
Záverečný účet 2015…*.PDF

Programový rozpočet 2015-2017… STIAHNI TU
Programový rozpočet tabuľkový 2015-2017… STIAHNI TU
Finančný rozpočet 2015-2017… STIAHNI TU
Rozpočet 2015-2017 rekapitulácia… STIAHNI TU

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočtové opatrenie č.4/2014 schválené uznesením … Stiahni TU vo dormáte *.PDF

Rozpočtové opatrenie č 3/2014 schválené uznesením …STIAHNI TU vo formáte *.pdf

Rozpočtové opatrenie č 2/2014 schválené uznesením  č. 171 z 29.4.2014…STIAHNI TU vo formáte *.pdf 

Návrh na rozpočtové opatrenie: STIAHNI….*.PDF

Prílohy:

Rozpočet 2014 – 2016
Programový rozpočet-tabuľka – 2014 – 2016

Programový rozpočet 2013-2015
Rozpočet 2013-2015
Rozpočet-rekapitulácia

Archív 2014
Záverečný_účet_2014
Výročná_správa_2014

Archív 2013
Záverečný_účet_2013
Výročná_správa_2013

Archív 2012
Záverečný účet obce 2012
Stanovisko hlavnej kontrolórky

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2011
Rozpočet 2012-2014: kompletná tabuľka príjmov a výdavkov
Rozpočet 2012-2014 : Sumár

Info o rozpočtových opatreniach:
Návrh na Rozpočtové opatrenie č 3/2012
Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2011

Archív 2010-2011

Účet obce za rok 2010
Programový rozpočet 2011
Rozpočet 2011
Rozpočtové opatrenie
Hodnotiaca správa
Hodnotenie 2010
Čerpanie rozpočtu za rok 2010

?