Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „podzemné vedenie a Transformačná stanica“

14jún2021
?