Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Rozhodnutie na návrh opravy chýb vo veci zrušenia parciel

09mar2018

…celé rozhodnute vo formát *.PDF

?