Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Projekt EU: Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo

07feb2019

Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo

Prostredníctvom projektu bude zatraktívnené prírodné a kultúrne dedičstvo Bielych Karpát u priamo susediacich partnerov – Obce Horné Srnie (SK) a Mesta Brumov-Bylnice (CZ).

Cieľom projektu je zlepšiť využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia a jeho zatraktívnením pre obyvateľov a návštevníkov prispieť k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju tohto územia.

Výstupy projektu budú 3: Obec Horné Srnie sa zameria na revitalizáciu dvoch prameňov: Stará rieka a Minerálny prameň. Město Brumov Bylnice vytvorí novú expozíciu v mestskom múzeu zameranú na históriu žehlenia a prania.

Celkové oprávnené výdavky projektu:         30 665, 83 eur
Finančný príspevok z EFRR:                       26 065,95 eur
Príspevok zo štátneho rozpočtu SR:               3 066,58 eur
Vlastné zdroje:                                             1 533,30 eur

FOND MALÝCH PROJEKTOV

?