Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

18feb2015

 

 

Dátum: 12. 14. marec 2015 (štvrtok, piatok, sobota)

Miesto: Nemšová
Čas: 09.00 – 16.00 Lektori:
Ing. Andrej Milo a Ing. Milan Michalička

Témy prednášok:
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
– Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
– Vidiecky cestovný ruch na Slovensku
– Príklady dobrej praxe v cestovnom ruchu na Slovensku
– Agroturistika v EÚ
– Produkty vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

Projektový manažment
– Projekt a jeho obsah
– Ciele a predmet projektu
– Personálna matica
– Príprava projektovej žiadosti
– Rozpočet projektu
– Monitoring projektu

Vzdelávacia aktivita je zdarma, pričom zahŕňa občerstvenie, obed a možnosť získania
osvedčenia!

Prihlasovanie je možné do 9. marca 2015, prihlásiť sa môžete mailom na: masvrsatec@masvrsatec.sk, blizsiekvidieku@gmail.com, telefonicky na 0907 081 337 alebo +421 (0) 32 64 01 061. Pozn.: V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť a neodhlásite sa 24 hod.
pred začatím aktivity, ste povinní uhradiť storno poplatok 5 €.
Ďakujeme za pochopenie!

Pozvánka vo formáte *.PDF STIAHNI TU

?