Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozemkové úpravy „Pod Vŕškom“

?