Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozastavený zber bio odpadu

19nov2021

Z dôvodu zatvorenia partnerskej kompostárne platí

ZÁKAZ dovozu biologicky rozložiteľného odpadu na zberný dvor

od 15.11.2021 do 31.3.2022 !!!

Na tento odpad využívajte kompostéry, ktoré Vám boli do domácností pridelené.

?