Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie zmeny termínu a spôsobu zápisu do I. ročníka ZŠ

01apr2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 20. apríla 2020 v budove základnej školy v čase od 12.00 do 17.00 hod.

Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti dieťaťa s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Na zápis je nutné priniesť rodný list dieťaťa, poplatok 12,- Eur na pracovné zošity a preukaz totožnosti zákonného zástupcu. V momentálnej situácii stačí účasť jedného rodiča. Podľa zákona č. 175/2015 Z.z. o rodine žiadosť o prijatie do 1. ročníka musia podpísať obidvaja rodičia, ak súd nerozhodol inak. V prípade, ak sa zákonný zástupca nemôže dostaviť na zápis v uvedenom termíne z vážnych príčin, je možné dohodnúť si náhradný termín s vedením školy na t.č. 0902 132 343.

?