Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie – verejná vyhláška

05nov2021

Stavebný úrad pre obec Horné Srnie
oznamuje
začatie stavebného konania

„Prístavba k MŠ a zateplenie spojovacej chodby“

?