Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Pod Vršatcem,…

13apr2016

 

Obec Horné Srnie v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené od Okresného úradu v Trenčíne, odboru starostlivosti o ŽP Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Pod Vršatcem, od lenivosti chraň se piľností“Hugolín Martin Gavlovič“.

Ďalšie informácie viď príloha…Stiahni TU vo formáte *.PDF

?