Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam – registrácia chovu ošípaných

13okt2020

Určené pre chovateľov ošípaných:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, ze sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle zákona.

Podrobné info a formuláre nájdete v prílohách:

?