Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o zrušení plánovaného zasadnutia OZ

17mar2021

Oznamujeme občanom, že plánované zasadanie obecného zastupiteľstva zo dňa 23.03.2021 s voľbou hlavného kontrolóra sa prekladá na mesiac apríl.

O presnom termíne Vás budeme včas informovať na web stránke obce ako aj na úradnej tabuli.

?