Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o zápise detí do I. ročníka

06feb2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha oznam
uje, že zápis do 1. ročníka  pre školsky rok 2017/2018 sa uskutoční  dňa 3. apríla 2017 v budove  školy v čase od 12:00 do 17:00 hod.

Na zápis  s dieťaťom  sa musí dostaviť  jeho zákonný zástupca  a je nutné  priniesť rodný list  dieťaťa. V prípade, ak sa zákonný zástupca  nemôže s dieťaťom dostaviť  na zápis   v oznámenom termíne  z závažných príčin, je možné  dohodnúť  si náhradný termín  s vedením  školy na tel. č. 032/6588227 alebo 0911588938

List raiditeľky školy stiahni tu vo formáte*.PDF

 

 

 

?