Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o neplánovanom zasadnutí OZ

19mar2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2021 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

 1. Poskytnutie zliav z nájmov podnikateľom v čase uzatvorenia prevádzok.
 2. Záver


  Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
  – vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom minimálne triedy FFP2,
  – povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
  – dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
  – vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené
  dýchanie a pod.)
?