Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o konaní neplánovaného zasadnutia OZ

28jún2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 1.júla 2019 (pondelok) o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Doplnenie uznesenia č. 27 zo dňa 9.4.2019 – odpredaj pozemku – Emília Varčeková a spol.
  2. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?