Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam k plateniu daní z nehnuteľností a poplatku za KO a DSO

29mar2021

Vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii a pretrvávajúceho zákazu vychádzania obecný úrad oznamuje, že naďalej nie je možné platiť miestne dane a poplatok za KO a DSO na obecnom úrade v hotovosti.

Prosíme všetkých občanov, aby vyčkali na doručenie platobných výmerov, ktoré budú v priebehu mesiaca apríl roznášané do schránok.

Vo výmere budú informácie o možnosti uhradiť dane a poplatok prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.

Ďakujeme za pochopenie.

daň z nehnuteľností

?