Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Otvorená diskusia s CEMMAC-om

02sep2019


Milí občania,
V súvislosti s petičnou aktivitou občanov z 26.8.2019 si Vás cementáreň CEMMAC dovoľuje pozvať na otvorenú diskusiu ohľadom plánovaného zámeru cementárne v utorok 10.9.2019 o 16:00 do hlavnej sály DK Horné Srnie.
Výrobný závod ako náš bezpochyby zasahuje do životného prostredia. Avšak našou základnou úlohou je tento zásah eliminovať na čo najnižšiu možnú mieru, a to veríme, CEMMAC dokazuje už niekoľko desaťročí.
Cementáreň CEMMAC je integrovanou súčasťou obce Horné Srnie už 124 rokov, pričom fabrika výrazne prispela k rozmachu obce. Počas celého obdobia je s obcou úzko spätá predovšetkým personálne – aj v dnešnej dobe tvoria obyvatelia s trvalým pobytom v Hornom Srní 65,6% zamestnancov.
Fabrika podporuje šport a vzdelávanie v obci, obecné i cirkevné aktivity, kultúrne a športové aktivity jednotlivcov, podporujeme rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi a vedenie fabriky kladie vysoký dôraz na otvorenú komunikáciu s obcou a občanmi. Tieto aktivity nám neprikazuje ani nenariaďuje žiadny zákon – podporujeme ich preto, že veríme, že prispievajú k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu nás všetkých.
Súčasný stav, keď sa komunikuje o fabrike za jej chrbtom, neodbornými vyjadreniami, polopravdami, ba až priamym osočovaním na diskusných fórach bez toho, aby sa otvorila diskusia priamo s fabrikou, nás mrzí a považujeme ho za neakceptovateľný. Rovnako ako nás mrzí, že témy z petičnej aktivity, odovzdané na obecnom úrade 26.8.2019, neboli doteraz komunikované nám, ani nás nikto nepožiadal o vyjadrenie, prípadne objasnenie.
Preto prosíme všetkých občanov, pre ktorých je spolupráca fabriky s obcou dôležitá, zúčastniť sa tejto diskusie bez zbytočných emócií, ale s racionálnym pohľadom na spoločné konštruktívne riešenie, ktoré pomôže spoločne budovať lepší život v Hornom Srní.

Ďakujeme!


S pozdravom
Vedenie Cemmac

 ?