Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

 

 

 20182019
Meno poslanca7.12.29.1.22.2.9.4.12.6.25.6.
Mgr. Mária HúdekováPPPPPP
Ing. Róbert JánskyPPPPPP
Mgr. Janka KubíčkováPPPPPP
Ing. Peter MiernyPPPPPO
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.PPPOPO
Ing. Jaroslav PapiernikPPPPPP
Jarmila PavlačkováPPPPPP
Ing. Jakub TrškaPPPPPP
Bc. Jozef TurákPPPPPP

Vysvetlivky:

P – prítomný
N – neprítomný, neospravedlnený
O – neprítomný, ospravedlnený

?