Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plán zasadnutí OZ

PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ
NA ROK 2020

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní bude zasadať v nasledujúcich termínoch:
25. februára 2020
28. apríla 2020
23. júna 2020
29. septembra 2020
10. novembra 2020
11. decembra 2020

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 13.12.2019 uznesením č. 76.

 

?