Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plán zasadnutí OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní na rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní  bude zasadať v nasledujúcich termínoch:

  1. januára 2021
  2. marca 2021
  3. júna 2021
  4. septembra 2021
  5. decembra 2021

           V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

           Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.
            Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 11.12.2020 uznesením č. 122.  

 

?