Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plán zasadnutí OZ

PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ
NA ROK 2019

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní bude zasadať v nasledujúcich termínoch:
29. januára 2019
9. apríla 2019
25. júna 2019
24. septembra 2019
19. novembra 2019
10. decembra 2019

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 7.12.2018  uznesením č.11

 

?