Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

22apr2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
ODVOLÁVA
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresom Trenčín a Ilava
od 22.apríla 2022

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

?