Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Očkovanie pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie

02jún2021

.
.
Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.

V tejto súvislosti TSK požiadal o spoluprácu obec, a to zmapovanie záujmu Vašich občanov, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI na očkovanie, a to buď:

– vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC,
– v obci,
– resp. o očkovanie v domácom prostredí.

Záujemcov prosíme, aby ste na obec nahlásili požadované údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, ulicu, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech.

Nakoľko sa jedná o poskytnutie osobných údajov tretej osobe, je nutné zároveň vyplniť súhlas s poskytnutím osobných údajov, ktorý je priložený v prílohe.

Požiadavky na očkovanie je nutné nahlásiť na obec do štvrtka, 3. júna 2021.

Očkovanie na COVID-19 musí dbať o fyzické aj morálne zdravie - Vatican News
?