Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Obchodná verejná súťaž

12okt2020

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

       Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce.

Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 51,71 m²,  nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. 765 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 1572, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie, vrátane prislúchajúceho podielu 1/5 na pozemkoch prislúchajúcich k bytovému domu.

?